Návštěva Národního muzea (IV. A)

Okna do pravěku s programem „Od trilobitů po mamuty“.  Tak zní název expozice v Národním muzeu, která nás ve čtvrtek dne 12. října 2023 se IV. A čekala. Ve čtyřech hlavních výstavních sálech historické budovy nás paní lektorka provedla životem na našem území od prvohor až po čtvrtohory.

Děti se dozvěděly, jak vypadal život nejen na území středních a západních Čech před mnoha miliony lety. Společně jsme prozkoumali dobu, kdy na našem území bylo moře. Zhlédli jsme vzácnou nejstarší suchozemskou rostlinu světa, která pochází z doby před čtyřmi sty třiceti miliony let. Expozice nabízela i širokou škálu minerálů, trilobitů a zkamenělin. Asi největším lákadlem byly však modely pravěkých zvířat v životní velikosti. K vidění je jediný český dinosaurus či šavlozubý tygr. Celé expozici však právem kraluje model mamuta s malým mládětem.

Samozřejmě jsme neopomněli s žáky navštívit i nejznámější exponát muzea, kostru plejtváka myšoka z expozice Zázraky evoluce, která patří k nejmodernějším přírodovědeckým expozicím v Evropě.

Renata Nyčová Hofmanová, třídní učitelka IV. A