Volby do žákovského parlamentu

Jako každoročně, tak i letos se v měsíci září konaly volby do žákovského parlamentu. V jednotlivých třídách 2. až 9. ročníku si nejprve všichni zopakovali, co žákovský parlament je, kdo jej tvoří a jaké jsou povinnosti zástupce třídy v žákovském parlamentu. Následně si nominovaní kandidáti připravili své volební proslovy a stejně tak jako v pravých parlamentních volbách se snažili přesvědčit své „voliče“ ke svému zvolení.

Volby proběhly v pondělí 18. září a z celkem 21 tříd bylo zvoleno 41 zástupců žákovského parlamentu.

Jmenováni do své funkce byli dne 4. října 2023 za přítomnosti vedení školy.

Na prvním zasedání se rozhodovalo o rozložení funkcí mezi jednotlivé „parlamenťáky“. Předsedou na první pololetí byl zvolen Kristian Jegorov z IX. B. Za místopředsedu byl vybrán Marek Nesvadba z VIII. A. Dále se obsazovaly funkce zapisovatelů, nástěnkářů, hlasatelů, grafiků či fotografů.

Všem zvoleným „parlamenťákům“ blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v této zodpovědné a reprezentativní roli.

Lucie Fatrdlová, koordinátorka ŽP