Volby do školské rady

Přípravný výbor svolává zákonné zástupce nezletilých žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, odst. 1, 2, 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

Volby se konají v pondělí 11. září a v úterý 12. září 2023 v rámci třídních schůzek (17.00–18.00 hodin).

Volit se budou 3 zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy