Informace k zahájení školního roku pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče,

v pondělí dne 4. září 2023 začíná nový školní rok.

V 8 hodin proběhne v prostoru před školou slavnostní přivítání panem starostou Petrem Benešem a paní ředitelkou Ester Santolíkovou Štorkovou. Dále proběhne rozřazení dětí do I. A třídy (paní učitelka Soňa Svobodová Králová) a do I. B třídy (paní učitelka Kateřina Petrášková).

První školní den nebude probíhat klasická výuka.

Od 9 hodin proběhne třídní schůzka, na které budete seznámeni se základními organizačními informacemi. V době jejího konání bude nad dětmi zajištěn pedagogický dohled.

Školní družina bude v provozu od 7 do 17 hodin.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat paní zástupkyni pro 1. stupeň Romanu Šilovou (romana.silova@zspruhonice.cz, 733 712 864).

Vedení školy