Výlety VIII. A

Na rozloučenou s tímto školním rokem podnikla třída VIII. A koncem června několik výletů.

Na jednom žáci porovnali své síly při koulení na bowlingu.

Při jiném žáci pronikali do optických iluzí v Muzeu Pavla Kožíška, též jsme se na Václavském náměstí seznámili s historickým vývojem Prahy a se založením Nového Města pražského Karlem IV.

Na posledním výletu jsme se projeli za krásného počasí po Vltavě. Ač si žáci hráli na Titanik, jeho osudu jsme zůstali bezpečně uchráněni, i když to vypadalo, že pod Karlův most se snad ani nevejdeme. Projeli jsme se od Pražského hradu po Holešovice. Poté již coby pěší turisté jsme se zastavili na Staroměstském náměstí, o kterém jsme si též vyprávěli. Někdy až moc letní počasí nám při těchto výletech jasně připomnělo, že se již můžeme těšit na brzké prázdniny.

Jana Palivcová