Trilopark (III. A)

Ve středu 28. června se vydala naše třída III. A společně s třídou IV. C do interaktivního muzea Trilopark v Nuslích. Vystoupili jsme ve stanici metra Vyšehrad a kratší procházkou došli do paleontologického ráje dětí.

Trilopark si klade za cíl zprostředkovat dětem, školám a širší veřejnosti ucelený pohled na historii života na naší planetě.

Pomocí sluchu, hmatu a zraku nás muzejními expozicemi provázeli dva fundovaní lektoři z oboru. Měli jsme možnost sáhnout si na pravý dinosauří zub, na stoličku mamuta, veliké trilobity, na zub megalodona a mnoho dalších exemplářů umístěných nejen ve 24 vitrínách.

Nejvíce se ale žáci těšili na  „dílničky“.  Tam děti zapojily všechny smysly naráz. Vytvořily si malé odlitky ze sádry, které si následně mohly po zaschnutí i vybarvit vodovými barvami, zkusily si práci s preparační jehlou, domodelovaly dinosauří lebku a odkopaly velikou dinosauří kostru.

Poutavým vyprávěním lektorů, zajímavostmi z cest a poznatky ze života dinosaurů byli žáci opravdu nadšeni. Na závěr si každý odnášel jako upomínku svého sádrového trilobita. Další skvělý den na konci školního roku se třeťáčkům podařil.

Renáta Nyčová Hofmanová, třídní učitelka