Výlety III. B & III. C

Závěr školního roku si žáci III. B a III. C užili naplno.

V pondělí 26. června jsme ve spolupráci s panem Petrem Plavcem prožili den plný her spojený s přespáním ve škole. U Botiče se děti s nadšením vrhly do soutěží družstev a překážkou pro ně nebyly ani záměrně ztížené podmínky v podobě zavázaných očí či ovázaných končetin. Naše velké poděkování patří i paní Bránecké, která nám všem přivezla úžasnou večeři, po které se děti ještě pustily do tvorby scének v soutěži nazvané „Videostop“. Před spaním si všichni vyměnili psaníčka s osobními vzkazy. Usínali jsme sice na podlaze, ale nikomu to nevadilo, protože jsme prožili nádherný den. Ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli pro děti i pro nás připravit tak krásný zážitek.

V úterý 27. června jsme si mnoho neodpočinuli a vypravili jsme se poskákat si do Žirafy.

Ve středu 28. června nás čekal autobusový výlet do Botanicu v Ostré. Prohlédli jsme si celou historickou vesnici i přilehlé bylinné zahrady a samozřejmě vyzkoušeli i mnohá řemesla.

Na závěr výletních dnů jsme zařadili filmové představení.

Celý týden se nám vydařil a dětem nabídl rozmanité aktivity a také nová přátelství.

Kateřina Petrášková & Soňa Svobodová Králová, třídní učitelky