HOP aréna (III. A)

V úterý dne 27. června jsme se s žáky III. A již od rána těšili na návštěvu sousedních Čestlic, HOP arény. Protože skákací centrum otevírá až v 11 hodin a šli jsme samozřejmě pěšky, cestou jsme zvládli návštěvu ovocné cukrárny. Děti se občerstvily mléčnými koktejly, zmrzlinou a ledovou tříští.

Pak už nás čekalo největší trampolínové centrum a jump aréna v ČR. Desítky trampolín, 12 atrakcí, mezi které patří například pěnové moře, lezecká stěna, maxiskok + hopaskok, přetlačovaná, hopsaliště, trampolíniště či basketbal, přehazovaná nebo naší třídě známá a oblíbená vybíjená.

V poledne nechyběl oběd v podobě pizzy a pak již pokračoval program, kde se děti měly možnost seznámit se základními technikami skákání na trampolínách, se základy akrobatických prvků a úvodem do parkourových lekcí.

Někteří žáci znají HOP arénu velmi dobře, někteří zde byli poprvé, nicméně myslím, že nejdůležitější se podařilo – byli jsme tam společně a mohli si pohrát, zasportovat si jako třída a utužit vztahy v kolektivu.

Renáta Nyčová Hofmanová, třídní učitelka