Průhonický park (IV. B)

Dne 27. června 2023 navštívila třída IV. B Průhonický park. Bylo mi potěšením doprovázet žáky na tento výlet do přírody. Cílem návštěvy bylo nejen prozkoumat přírodní krásy Průhonického parku, ale také se zapojit do aktivit, které rozvíjejí naše žáky a přibližují jim význam ekosystému.

Po příchodu do parku jsme byli okouzleni jeho krásou a klidem. Žáci byli nadšeni přítomností rozmanitých rostlin, květin a stromů. Společně jsme se procházeli po cestách, pozorovali ptactvo a vnímali různé zvuky přírody

Hlavním bodem exkurze byla aktivita, při které jsme se věnovali stavbě domečků pro zvířátka. S pomocí přírodních materiálů, které jsme nalezli v parku, jsme se snažili vytvořit útočiště pro drobné obyvatele. Žáci byli plní nadšení, kreativity a dovedností při budování malých domečků. Bylo skvělé sledovat, jak spolupracují, sdílejí své nápady a učí se přitom o potřebách zvířat v přírodě.

Celý den strávený v Průhonickém parku byl pro žáky nejen zábavný, ale také vzdělávací. Věřím, že tato zkušenost jim pomohla rozvinout jejich vztah k přírodě, pochopit ekologické souvislosti a zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Doufám, že tato třídní návštěva Průhonického parku a aktivita stavby domečků pro zvířátka zanechá v žácích dlouhodobý dojem a podnítí jejich citlivost k přírodě. Věřím, že se tato zkušenost odrazí v jejich budoucím jednání a péči o životní prostředí.

Markéta Průšová, třídní učitelka