Přijímací řízení na střední školy

V tomto školním roce se opětovně navýšil počet žáků devátých tříd, kteří opustí naši základní školu. Narůstající počty absolventů řeší všechny základní školy, a proto byla výběru středního vzdělávání a přijímacímu řízení věnována značná pozornost. Ani v médiích nešlo toto téma přehlédnout.

Situaci ještě komplikoval fakt, že žáci hledali školy v Praze, o kterou byl tradičně největší zájem. Letos se nejednalo pouze o výběr školy, která by žáky připravila na vytoužené povolání, ale začalo se taktizovat s počtem předpokládaných zájemců. S výběrem první střední školy neměli žáci zásadní problém. Velký otazník ale visel nad výběrem školy druhé, tzv. pojistky. Samotnou kapitolu tvořili žáci z Ukrajiny, protože podmínky pro jejich přijetí se několikrát měnily a bylo nutné připravit mnoho dokumentů. Všichni rodiče i žáci přistupovali k volbě zodpovědně.

Na střední školu si dvě přihlášky podalo celkem 55 žáků devátých tříd a 1 žák osmé třídy. Tím se odstartovalo náročné období pro všechny, kteří zvolili maturitní obor a čekala je jednotná přijímací zkouška organizovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Paní učitelky českého jazyka a matematiky s velkým úsilím připravovaly studijní materiály do výuky a motivovaly žáky ke každodenní přípravě, za což jim patří velký dík. Žáci v rámci možností plnili školní povinnosti a všichni navíc docházeli na různé přípravné kurzy, kroužky a doučování. Žáci z Ukrajiny s ukrajinskou asistentkou pracovali na komunikačních dovednostech a chystali se k přijímacímu pohovoru v českém jazyce. Tlak okolí a hlavně médií celou situaci ještě ztěžoval. Někteří žáci zpětně přiznali, že si sáhli na úplné dno, hlavně po psychické stránce.

Za svoji pečlivou práci byla převážná většina žáků odměněna přijetím na vybranou střední školu hned v 1. kole. Náhradní střední školu ve 2. kole přijímacího řízení muselo hledat 9 žáků.

Ke čtyřletému studiu zakončenému maturitní zkouškou nastoupí v září 44 žáků a na tříletý učební obor ukončený výučním listem 12 žáků. I letos byl největší zájem o studium na gymnáziu (12) a obchodní akademii (12). Technický obor na průmyslové škole zvolilo 5 žáků.

Alena Randusová, výchovná poradkyně