Neviditelná výstava (V. A)

V úterý dne 27. června 2023 jsme se s dětmi vydali do centra Prahy, kde jsme navštívili Neviditelnou výstavu.

Nejprve si žáci zkusili zahrát deskové hry, které jsou speciálně upravené a určené pro nevidomé. Největším zážitkem však bylo, že jsme si mohli zkusit život nevidomého na vlastní kůži ve speciálních zatemněných prostorách. Řídili jsme se pouze čtyřmi smysly a cestou nás doprovázeli nevidomí nebo částečně nevidomí lidé.

Domnívám se, že na tento zážitek budeme vzpomínat velice dlouho a s obdivem. Všem výstavu velice doporučujeme.

Karel Šíma, třídní učitel