Botanicus (IV. B)

Dne 29. června 2023 navštívila třída IV. B Botanicus – centrum řemesel. Cílem naší návštěvy bylo nejen prozkoumat různá řemesla, ale také umožnit našim žákům vyzkoušet si je na vlastní kůži.

Po příjezdu do Botanicu jsme byli nadšeni atmosférou a pestrými expozicemi, které centrum nabízí. Žáci byli okouzleni řemeslnými nástroji, materiály a výtvory, které zde byly vystaveny. Během naší prohlídky jsme se setkali s řemeslníky, kteří nám ochotně představili svoji práci a podělili se o své znalosti a dovednosti.

Děti měly neuvěřitelnou příležitost vyzkoušet si některá tradiční řemesla. Mohly se zapojit do práce s keramikou a modelovat si vlastní tvary. Dále se mohly naučit techniky tkaní na tkalcovském stavu a vytvářet krásné vzory. Nechyběly ani dřevořezbářské a kovotepecké workshopy, kde si žáci mohli vytvořit jedinečné předměty.

Bylo úžasné sledovat žáky, jak se zapojují do jednotlivých řemesel a objevují své skryté talenty. Jejich tvůrčí energie a radost ze vznikajících výtvorů byly opravdu inspirativní.

Věřím, že tato třídní návštěva Botanicu přinesla žákům nejen radost a zábavu, ale také posílila jejich tvůrčí myšlení a sebevědomí. Bylo nádherné sledovat, jak se rozvíjejí jejich dovednosti a objevují nové způsoby vyjadřování prostřednictvím řemesel.

Doufám, že jim tato zkušenost otevřela oči pro bohatství tradičních řemesel a podpoří jejich zájem o umění a tvorbu.

Markéta Průšová, třídní učitelka