Mirákulum (V. A/V. B)

Park Mirákulum je největší zábavný park v České republice. Výlet do tohoto zábavně-naučného parku si děti náramně užily, měly zde možnost prozkoumat originální atrakce: lesní město, hrad Mirákulum, tajemné bludiště, včetně podzemních chodeb, trampolín a lanových stezek v korunách stromů. S dětmi jsme navštívili pouze ty atrakce, které byly z pohledu dospělých bezpečné.

Tato dobrodružná výprava byla poslední výpravou pro žáky V. A a V. B na prvním stupni.

Karel Šíma & Soňa Smržová, třídní učitelé