Poznávací zájezd do Švýcarska a Německa

Víte, že Kostnice leží na břehu Bodamského jezera? A že zámek Neuschwanstein nechal postavit v letech 1869–1887 Ludvík II. Bavorský? My to sice víme, ale protože jsme chtěli vidět tato krásná místa ve skutečnosti, tak jsme ve dnech 20.–21. dubna 2023 vyrazili s žáky osmých a devátých ročníků na exkurzi do těchto míst.

Z Průhonic jsme vyráželi v nočních hodinách a před námi byla téměř 700 kilometrů dlouhá cesta. V dopoledních hodinách jsme dorazili do městečka Schaffhausen, kde náš výlet začínal. Schaffhausen leží ve Švýcarsku a pyšní se největšími vodopády v Evropě. Rýnské vodopády jsou 23 metrů vysoké a 150 metrů široké. I přes nepřízeň počasí nás zavezla loď až do peřejí pod vodopády. Obrovská masa vody působí velký respekt, ale i tak jsme vyšli až na nejvyšší možný bod na skalnatou vyhlídku a kochali se krásným přírodním úkazem. Od vodopádu vedla naše cesta do města Kostnice, kde byl v roce 1415 upálen Mistr Jan Hus. Navštívili jsme dům, kde Mistr nějakou dobu pobýval, viděli jsme budovu koncilu, krátce poseděli v Münsteru i v kostele svatého Štěpána. Z Kostnice nás pak trajekt převezl do Meersburgu, který leží na druhé straně Bodamského jezera v Bádensku-Württembersku na jihozápadě Německa. Odtud už to byla necelá hodina cesty do Biberachu an der Riß, kde jsme byli jednu noc ubytovaní.

Druhý den jsme se po vydatné snídani vydali na cestu do Bavorska do Schwangau, kde nad městečkem stojí překrásný zámek Neuschwanstein. Přímo k němu nás dovedla asi kilometr dlouhá cesta do poměrně příkrého kopce. Na jejím konci už jsme obdivovali krásy tohoto zámku, který patří bezpochyby k nejkrásnějším v Evropě. Při prohlídce zámku jsme viděli sál, kde stával trůn a řadu dalších síní a komnat. Ještě před prohlídkou vnitřních prostor jsme došli asi ke kilometr vzdálenému Marienbrücke, odkud je zcela nepopsatelný výhled do okolí na všechny světové strany. Každému, kdo se nebojí výšek, jelikož most je ve výšce 75 metrů, se naskytne úchvatná podívaná.

Naší poslední zastávkou bylo malebné městečko Füssen, kde jsme čas věnovali nákupu suvenýrů a různých dobrot.

Zpět do Průhonic jsme dorazili krátce po půlnoci z pátku na sobotu plni dojmů a zážitků. Věříme, že budeme moct v dalších letech vybrat další zajímavá místa a ukázat je našim žákům.

Hana Helcl Hoffmannová