Projekt Voda

V srpnu 2022 se na pravidelném pracovním výjezdu pedagogických pracovníků dohodly třídní učitelky a asistentky pedagoga 1., 2. a 3. ročníku na společném projektu, který nazvaly „Voda“.

Cílem tohoto projektu byla především meziročníková spolupráce žáků, učitelů, asistentů pedagoga i vychovatelek školní družiny, vytvoření naučné stezky a její slavnostní otevření dne 22. března 2023, kdy je Světový den vody.

Společně jsme si stanovili dílčí úkoly projektu. Na jejich realizaci jsme měli 7 měsíců a všechny se nám je podařilo splnit:

 • Sledovali jsme proměny přírody kolem rybníků během tří ročních období.
 • Vyčistili jsme stezku od odpadků na podzim i na jaře.
 • První ročník vymyslel pohádkový příběh ke své vodní postavě.
 • Druhý ročník vytvořil referáty na téma Botič a ty pak přednesl svým spolužákům v prvním ročníku.
 • Třetí ročník vytvořil nádherné pohádkové příběhy o vodě a vodních vílách a připravil plánky trasy naší naučné stezky.
 • Všichni jsme se naučili píseň o vodě „Holka modrooká“.
 • Udělali jsme také Den záchodu, kdy jsme celé dopoledne zaznamenávali spotřebu vody na WC ve všech zúčastněných ročnících.
 • Každý ročník vytvořil velkou vodní pohádkovou postavu, kterou pak umístil ke svému rybníku.
 • Ve spolupráci se školní družinou navštívili žáci čističku vody v Průhonicích.

Vyvrcholením naší sedmiměsíční práce bylo slavnostní otevření naučné stezky dne 22. března 2023.  Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli stezku projít a prohlédnout si práce našich žáků.

Spolupráce na tak obsáhlém projektu byla velkým přínosem nejen pro všechny žáky naší školy, ale také pro všechny učitele, asistentky, vychovatelky a rodiče našich žáků. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dětem za nadšení a radost z účasti na projektu a také všem kolegyním za skvělou týmovou práci, které si nesmírně vážím.

Zúčastnili se:

 • Učitelé: Lucie Fatrdlová, Ilona Kaplanová, Jana Bergerová, Martina Mudruňková, Michaela Kačinetzová, Renata Nyčová Hofmanová, Kateřina Petrášková, Soňa Svobodová Králová
 • Asistentky pedagoga: Eliška Kubanová, Tereza Strakatá, Klára Niederlová, Jarmila Štogrynová,
 • Vychovatelky ŠD: Soňa Smržová, Eva Houlíková, Zuzana Hubingerová, Vladěna Kalašová, Iva Marvanová, Anna Žďárová, Dana Otradovcová

Martina Mudruňková, koordinátorka projektu