Pošta (II. A)

Myšlenkové mapy na téma „Pošta“ odstartovaly ve II. A týdenní projekt v centrech aktivit.

V úvodní části se děti zamýšlely nad poštou jako institucí. Nad její organizací, historií, technickými vynálezy i lidmi, kteří zde pracují. Téma rozvinuly i směrem ke sběratelství známek a pohlednic. Narazily na pošťácké pohádky, písničky a hru tichá pošta. Neopomenuly ani schránku důvěry v naší škole.

Práce v centrech aktivit „matematika“ zahrnovala měření balíků, počítání peněz na přepážce, práce s poštovními směrovacími čísly, třídění obálek a počítání slovních úloh.

V centru „český jazyk“ se děti snažily poskládat dopisy s názvy měst podle abecedy. Rozluštily přesmyčky, ve kterých se seznámily s pojmy například složenka či zásilka. Popisovaly práci doručovatelů.

V centru „ateliér“ vytvářely společný plakát, na kterém vznikla budova pošty se všemi zaměstnanci a její blízké okolí se schránkami, poštovními auty a vlaky, a dokonce i s poštovními holuby.

V centru „čtení“ se žáci seznámili s pohádkou Jak pejsek a kočička psali psaní. Ve čtenářské dílně pak sami napsali dopis pro svého hrdinu z knížky.

V centru „psaní“ každý vytvořil svoji pohlednici. Děti napsaly adresu a své blízké potěšily jarním pozdravem. Nalepily známku a šly jsme na poštu, hodit pohledy do schránky. Cestou jsme potkali paní doručovatelku, které jsme se vyptávali, jak často schránku vybírá a kolik korespondence v ní bývá. Děti se dozvěděly, že pohled by jejich blízcí mohli obdržet do dvou dnů.

Pošťácké téma jsme ukončili veselou písničkou anglického pošťáka Pata.

Jana Bergerová, třídní učitelka