Úklid naučné stezky (III. A & V. B)

V úterý 21. března 2023, den před slavnostním otevřením naučné stezky projektu Voda, který byl připraven 1.–3. ročníkem, se žáci III. A a V. B vypravili uklidit poslední nepořádek „na trase“.

Vybaveni pracovními rukavicemi a pytli vyrazili za prvních jarních slunečních paprsků kolem soustavy průhonických rybníků na Botiči. Stezka s naučnými informačními panely, doplněna tematickými vodními postavami, vytvořenými žáky ke Světovému dni vody může být zahájena.

Renáta Nyčová Hofmanová & Soňa Smržová, třídní učitelky