Návštěva dětí z MŠ

Na začátku března 2023 naši školu navštívily nejprve děti z MŠ Nupaky a o týden později děti z MŠ Průhonice. Prvňáčci z obou prvních tříd se na ně i na své bývalé paní učitelky velmi těšili, toužili jim předvést, co všechno se už ve škole od září naučili. Z každého vyučovaného předmětu jim ukázali něco, a tak se četlo, psalo, počítalo, vyprávělo o zvířátkách, zpívalo, tancovalo i tvořilo. Aby si mohli předškoláci všechno vyzkoušet, zasedli také do školních lavic a vytvořili dvojice se staršími kamarády. Na různých úkolech od paní učitelky spolupracovali a vzájemně si pomáhali. Za šikovnost a na památku na svou první hodinu ve škole dostala návštěva diplomy s první školní jedničkou.

Na všechny budoucí školáky se těšíme u zápisu do první třídy na konci dubna!

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A