Práce s mikroskopy (V. A & V. C)

Školní učebna chemie byla vybavena novými mikroskopy. Mikroskopy jsou užitečnou pomůckou v hodinách chemie a přírodopisu na druhém stupni. Využívat je mohou ale i žáci nižších ročníků. V minulých dnech si laboratorní práci a mikroskopování vyzkoušely i páté třídy. Žáci se seznámili se základním ovládáním mikroskopu a vyzkoušeli si přípravu jednoduchých vzorků. Součástí vybavení je i několik sad trvalých preparátů, díky kterým mohly děti pozorovat přírodu zblízka.

Lucie Stuchlíková & Karel Šíma, třídní učitelé V. C & V. A