Ve zdravém těle, zdravý duch (V. A & V. C)

V rámci projektu „Ve zdravém těle, zdravý duch“ si žáci pátých ročníků připravili projekty na téma: významné objevy v oblasti lékařství, vliv pohybových aktivit na zdraví člověka, hipoterapie nebo zásad zdravé výživy. Žáci už vědí, že zdravým životním stylem mohou výrazně přispět ke svému zdraví. Během příprav se děti učily třídit důležité informace, spolupracovat mezi sebou. Z počátku si prezentování jednotlivých projektů vyzkoušeli v kmenových třídách a před svými spolužáky. Dále pak před větším publikem – čtvrtým ročníkem. Během prezentace se žáci učili především jak správně artikulovat a vystupovat před veřejností a jakým způsobem odbourávat strach před veřejným vystupováním.

Lucie Stuchlíková & Karel Šíma, třídní učitelé V. C & V. A