Můj domácí mazlíček (I. A)

Na začátku března 2023 se prvňáčci učili v prvouce o zvířatech. Když přišlo na řadu učivo o domácích  mazlíčcích, děti se se zaujetím rozpovídaly o svém zvířátku, které chovají doma. Proto jsme se rozhodli zpracovat toto téma jako náš první velký referát. Nejprve jsme debatovali o tom, jak dobrý referát vypadá, čím je dobré diváky zaujmout, jak ho co nejlépe prezentovat před publikem. Děti se s pomocí rodičů pustily do úkolu s velkou chutí, každý chtěl své zvířátko ostatním co nejlépe představit. Vznikly originální velmi povedené práce, často s nápaditým výtvarným řešením. I samotné prezentace se dětem velmi vydařily a byly oceňované spontánním potleskem spolužáků. Prvňáčci na sebe mohou být právem pyšní.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A