Matematický klokan

Dne 17. března 2023 se na naší škole uskutečnila soutěž Matematický klokan. Soutěžilo 19 žáků z 2. a 3. tříd – kategorie Cvrček, 32 žáků ze 4. a 5. tříd – kategorie Klokánek, 23 žáků ze 6. a 7. tříd – kategorie Benjamín a 16 žáků z 8. a 9. tříd – kategorie Kadet.

Žáci v průběhu 60 minut řešili 24 úloh s různou náročností – od 8 úloh za 3 body, přes 8 úloh za 4 body až k 8 úlohám za 5 bodů. Všechny úlohy byly uzavřené – tj. žáci vybírali z možných 5 odpovědí tu správnou.  U této soutěže lze i tipovat, za nesprávnou odpověď je odečítán žákům jeden bod – proto  žáci vstupují do hry s 24 body. Za správné řešení obdrží 3, 4 nebo 5 bodů – dle náročnosti úlohy a celkově mohou dosáhnout maximálně 120 b. Z dosažených maximálních bodových zisků v letošním a loňském školním roce je patrný pokles výkonnosti u kategorií Cvrček, Klokánek a Benjamín (až o 17 b. u kategorie Klokánek), u kategorie Kadet je mírný nárůst.

Nejlepší řešitelé z jednotlivých kategorií, kteří obdrželi diplom a sladkou odměnu:

CVRČEK:

Tomáš Sipták (III. B) – 68 b.

Noemi Hrdinková (III. A) – 65 b.

Sebastian Šanda (II. B) – 56 b.

KLOKÁNEK:

Marie  Látová (V. A) – 97 b.

Sebastian Prchlík (V. B) – 85 b.

Ondřej Černý (V. C) – 81 b.

BENJAMÍN:

Ella Jana Blackmore (VII. C) – 85 b.

Robin Plavec (VII. C) – 82 b.

Václav Ságl (VII. C) – 79 b.

KADET:

David Průša (IX. A) – 74 b.

Kosma Kirigin (VIII. B) – 69 b.

Radek Ondroušek (IX. A) – 66 b.

Blahopřejeme  a děkujeme za účast všem žákům  – neboť, jak praví přísloví: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Marie Jaroušková, vyučující M