Abeceda peněz

Dne 27. března 2023 proběhl ve škole vzdělávací program „Abeceda peněz“ pro žáky uprchlíky z Ukrajiny. Tato akce proběhla pod záštitou České spořitelny. Uvědomujeme si, že finanční gramotnost je v dnešním světě jednou z potřebných kompetencí žáků pro život.

Akce měla za cíl rozvíjet vše, díky čemu žáci získají větší sebejistotu, budou se cítit silnější a dokážou se lépe rozhodovat.

Na této hodině bylo žákům vysvětleno, co jsou peníze a jejich funkce, jak používat platební kartu a jaká bezpečnostní opatření jsou při jejím používání dodržována. Hovořili o hlavních článcích domácího rozpočtu, tedy o tom, jak se tvoří příjmy a výdaje domácnosti. Učili se, jak se naučit šetřit peníze a udržet si je.  Také si povídali o tom,  jak racionálně utrácet peníze a žít podle svých možností. Dětem bylo řečeno a názorně ukázáno, jak rozeznat skutečné peníze od falešných. Mluvili o výhodách a nevýhodách půjček.

Uskutečnila se také interaktivní hra, ve které se upevňovalo naučené učivo.

Pokud žáci ve školním věku zvládnou počáteční úroveň finanční gramotnosti, bude pro ně snazší dosáhnout finanční nezávislosti a pohodlí v dospělém věku.

Škola napomáhá  u žáků vytvářet finanční povědomí a korigovat ekonomické hodnoty. Toto by se tak mělo dít i s podporou rodičů.

Alla Tyshyk a Romana Šilová