Čtenáři z I. A

V 1. ročníku se tento školní rok učí děti číst genetickou metodou, při které si žáci nejprve osvojují všechna písmena velké tiskací abecedy, která skládají do slov bez slabikování. Díky tomu již od začátku čtou s porozuměním a velmi rychle nastupuje smysluplné čtení, které je velmi baví. Děti v I. A stihly poznat všechna velká písmena ještě před vánočními prázdninami, a tak si hodně z nich přálo od Ježíška knížku. Po Vánocích již většina ve škole hrdě hlásila, jak pilně doma čtou.

A protože žáci dělají obrovské pokroky, troufli jsme si ve třídě na společnou mimočítankovou četbu. Vypůjčili jsme si ze školní knihovny pro každého jeden výtisk půvabné knížky Lucka Luciperka od oblíbené dětské autorky Ivony Březinové. Knížka je psána pouze velkými tiskacími písmeny a má spoustu nádherných ilustrací, které správně směřují dětskou fantazii. Již od první hodiny, kdy jsme společně knížku otevřeli, si ji děti nesmírně oblíbily. Střídáme se ve čtení. Někdy čte víc paní učitelka, to se pak děti učí pozorně naslouchat a sledovat text. Jindy se střídají v hlasitém čtení děti. O přečteném textu se bavíme, diskutujeme, zkoušíme předvídat, jak bude kapitola pokračovat. Děti přemýšlí o postavách v příběhu, hodnotí chování hlavní hrdinky a porovnávají ji se sebou, uvažují, jak by se v její situaci chovaly ony. Odpovídají na otázky, ověřující porozumění textu. Na závěr každé takové hodiny naše společné čtení hodnotíme. Tato práce časem přeroste do pravidelných Dílen čtení, na které si již každý bude nosit svou vlastní oblíbenou knížku.

Naším cílem je již od začátku v dětech rozvíjet čtenářskou gramotnost. Vyvolávat zájem o čtení, zlepšovat techniku čtení a porozumění čtenému, rozvíjet dovednost vyhledávat, zpracovávat, srovnávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu a v neposlední řadě schopnost získávat jedinečný prožitek, který v nás četba dokáže vyvolat.

Přejme prvňáčkům, ať jim chuť číst vydrží!

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A