Tři králové v II. A

Kdo byli tři králové? Odkud přišli a kam šli? Co nesli za dary? Co je Tříkrálová sbírka? Co znamená nápis na dveřích K+M+B? Jakou písničku zpívají tři králové?

Na tyto otázky už děti z II. A umí odpovědět.

Šestému lednu jsme věnovali malý projekt.

Žáci v dílně čtení získali potřebné informace a mohli zdárně odpovědět na kvízové otázky. Zjišťovali informace o myrze, kadidle a zlatě. U zlata jsme se zastavili více a přemýšleli, kde všude se s ním můžeme setkat. Od zlatých cihel v bankovním trezoru, přes zlaté kontakty v počítači, jsme se dostali až ke zlatému srdci. A ten, kdo ho má, jistě ví, co je Tříkrálová sbírka. S dětmi jsme hovořily o charitě. Ve výtvarné výchově děti ztvárnily své představy o třech mudrcích z Východu. Při muzicírování se naučily tříkrálovou koledu, kterou doprovodily hudebními nástroji.

Slavnostnější ukončení vánočních svátků jsme si nemohli přát.

Jana Bergerová, třídní učitelka