Kaštanový den (I. A)

Poslední zářijový den přicházely děti z I. A do školy bez učebnic, ale zato vybavené sáčky a taškami plnými nasbíraných kaštanů. Čekal je totiž již druhý projektový den, při kterém si opět vyzkoušely práci ve skupinkách.

Kaštany se staly na celý den naší hlavní učební pomůckou. Při matematice děti určovaly jejich počet, sčítaly je, porovnávaly množství kaštanů, stavěly z nich různé geometrické tvary podle předlohy. Při čtení stavěly písmenka z kaštanů, označovaly jimi pozici hlásky ve slově, kaštanem značily i obrázek začínající a končící určenou hláskou, trénovaly uvolnění ruky při kreslení kaštanů a dráhy padajícího listí, četly slova z kreslených kaštanových listů. Nejvíce děti bavilo skupinové stavění mandaly na kulaté podložce, kdy se takto setkaly se středovou souměrností. Celý den se děti učily spolupracovat a vzájemně si ve skupince pomáhat.

Každý si vyrobil na památku ježečka z kaštanu, kterého si vzal domů. Všechny ostatní kaštany putovaly k panu myslivci, který je v zimním období zanese ke krmelcům.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A