Čtenářská dílna (I. A & IX. B)

První ze dvou společných dvouhodinových čtenářských dílen prvňáčků a deváťáků se uskutečnila ve středu dne 19. října 2022. Ti menší se už od rána návštěvy nemohli dočkat a ti starší byli trochu nervózní, jak ty malé nezbedy zvládnou. Deváťáci si na dílnu přinesli svou oblíbenou knížku, kterou v dětství rádi četli. Všechny děti rozdělila paní učitelka Vrbková, která dílnu vedla, do dvojic nebo trojic. Všichni se vzájemně představili a pak už si našli své klidné zákoutí na chodbách školy. Tam deváťáci začali s předčítáním pohádkových příběhů a z prvňáčků se stali pozorní posluchači. Během četby deváťáci udržovali pozornost otázkami k textu, na které malí školáci odpovídali. Náplní druhé hodiny byla společná práce na pracovním listu. Žáci kreslili obrázek prostředí, ve kterém se děj příběhu odehrával, a vymýšleli a zaznamenávali kreslením i psaním, na co asi myslí hlavní postava. Na společné sdílení zážitků z dílny se všichni vraceli do třídy jako noví kamarádi, kteří se mohli podělit s ostatními o radost ze společně stráveného času nad knížkou.

Druhá společná čtenářská dílna se uskuteční až koncem školního roku, protože při ní se role otočí. Prvňáci budou předčítat a z deváťáků budou posluchači. Do té doby se prvňáčci musí naučit číst.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka I. A