Podzim v I. B

V pondělí dne 10. října 2022 si žáčci I. B poprvé vyzkoušeli projektové vyučování, a to na téma Podzim. Děti po celý den pracovaly v náhodně vytvořených skupinkách. Vzájemně si pomáhaly, spolupracovaly a hravou formou se učily, jak se nazývají podzimní měsíce, co je pro tyto jednotlivé měsíce typické, jaké bývá na podzim počasí nebo jaké svátky se v průběhu podzimu slaví.

Při výuce nám pomáhaly plody jírovce – kaštany, které děti nasbíraly a přinesly. Využily je v matematice během počítání, v českém jazyce při skládání tvarů písmen a jmen, při uvolňovacích cvicích prstů a paže, relaxaci a v neposlední řadě i při tvoření.

Projektový den si děti náramně užily a moc se těší na další.

Lucie Fatrdlová, třídní učitelka