Výsledky zápisu do 1. roč. (2022/23)

SEZNAM PŘIJATÝCH/NEPŘIJATÝCH UCHAZEČŮ pod přiděleným registračním číslem k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 najdete ZDE (PDF).

SEZNAM POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ, kteří budou v případě zájmu přijati ke vzdělávání do 1. ročníku ZŠ Průhonice ve školním roce 2022/2023, pokud se uvolní kapacita školy, najdete ZDE (PDF).

Romana Šilová, zást. řed.