Výlet do Čechovy stodoly (ŠD)

Dne 13. dubna letošního roku se někteří žáci ze školní družiny vypravili za velikonočními tradicemi do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami. Se svými vychovatelkami autobusem dorazili do malé vesničky, kde na ně čekalo milé a srdečné přijetí. Objekt staré vesnické stodoly a hospodářský dvůr, velmi vhodně upravený právě pro malé návštěvníky, s nimi ožil.

Žáci pod vedením průvodců absolvovali výstavu zaměřenou na Velikonoce. Seznámili se s některými zvyky a tradicemi. Došlo i na otevírání pokladů nebo symboliku barevných stuh, které děvčata váží chlapcům na pomlázky. Vyzkoušeli si zahánění Jidáše řehtačkami a odpovídali na otázky průvodce Doroty.

Ve druhé části si v dílničce, která byla krásně vyzdobena přírodninami, vybarvili připravené velikonoční dekorace. Každý si svůj výrobek pečlivě uložil do sáčku a odvezl s sebou domů. Přilehlý dvůr s posezením a ohradami s domácími zvířaty poskytl všem dostatek prostoru k občerstvení i odpočinku. Příjemné atmosféře napomohlo i hřejivé jarní slunečné počasí.

Po dlouhé pauze si všichni užili společný výlet a budou se těšit na všechny další akce, které je tento školní rok ještě čekají.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka ŠD