Den Země 2022

V pátek dne 22. dubna 2022 se naše škola, stejně jako velké množství ostatních škol a institucí, zúčastnilo oslav Dne Země, a to tradičním způsobem – úklidem a zvelebováním prostředí, ve kterém žijeme.

Tato tradice je součástí našeho školního roku již déle jak 5 let a je příjemným zpestřením jara. Naše škola spolupracuje s iniciativou „Ukliďme Česko“, která koordinuje dobrovolnický úklid ČR přes celý rok. Další organizací, která podala pomocnou rukou, byla organizace Technické služby Průhonice, která poskytla ochranné pomůcky – pytle na smetí, rukavice a poté zajistila svoz nasbíraného odpadu.

Před samotným úklidem předcházely v jednotlivých třídách přednášky na téma Ochrana životního prostředí, pravidla recyklace nebo aktivity tematicky zaměřené na ochranu naší planety. Sběr odpadu probíhal po celém katastru obce Průhonice, který byl rozdělen na jednotlivé části tak, aby se podařilo uklidit a zvelebit co největší prostor. Ruku k dílu přiložili všichni – od prvňáčků až po deváté ročníky druhého stupně, do úklidu se zapojila i skupina dětí z Ukrajiny. A že bylo co uklízet! Mezi „nalezené“ exponáty se zařadily pneumatiky, vyhozená jízdní kola, nádobí, boty, ale i staré matrace či motory z dopravních prostředků.

Odhadově naše škola celkem uklidila více než půl tuny odpadků.  Nikoho nepřekvapilo, že největší podíl na uklizeném smetí tvořily plasty, a to v podobě PET lahví, tašek a obalů.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli a také těm, kteří si váží prostředí, ve kterém žijí a zbytečně ho neznečišťují odpadky.

Iva Chudomelová & Radka Jílková