Motivační část zápisu do 1. třídy

Konečně jsme po dvouleté přestávce mohli v naší škole opět uspořádat klasický prezenční zápis. Po povinné registraci, na kterou přicházeli s dokumenty většinou pouze rodiče, se o týden později, 28. 4. 2022, konala motivační část určená dětem. Této nepovinné části se zúčastnila většina do školy přihlášených dětí. Přicházeli na tuto slavnostní událost v doprovodu rodičů, někdy i sourozenců. Paní učitelky a pan učitel si pro děti připravili pohádkovou cestu, na které děti prokazovaly svou připravenost stát se školákem. Na cestě po čtyřech stanovištích je celou dobu provázeli žáci 9. ročníku, kteří je nejen vedli, ale také je úžasně podporovali a chválili za každou získanou jedničku. A tak i ten, kdo přicházel poprvé do školní třídy s obavou, jak to zvládne, odcházel s úsměvem na tváři. Po absolvování všech zkoušek děti čekala spousta odměn, které pro ně připravili současní žáci školy.

Pro přijaté budoucí prvňáčky bude letos opět připravena Škola nanečisto. Během třech odpoledních setkání dětí s paní učitelkou si děti projdou celou školu, aby v září nenastupovaly do neznámého prostředí, a vyzkouší si práci v jednotlivých školních předmětech. Už se na ně těšíme!

Ilona Kaplanová