Ředitelské volno (3. 6. 2022)

Vážení rodiče,

na pátek dne 3. června 2022 vyhlašuji dle § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno z organizačních důvodů.

Školní družina a školní jídelna budou v provozu pouze pro předem přihlášené žáky. Prosíme zákonné zástupce, aby v případě zájmu o oběd svoje dítě přihlásili u vedoucího školní jídelny Ing. J. Martinovského prostřednictvím e–mailu jidelna@zspruhonice.cz. V případě ŠD učiňte totéž u vedoucí vychovatelky Bc. Evy Houlíkové prostřednictvím e–mailu eva.houlikova@zspruhonice.cz.

Vážení rodiče, přihlášení ke stravování a do ŠD učiňte nejpozději do pátku dne 27. května 2022.

Upozorňujeme, že nárok na dotovaný oběd má pouze ten žák, který je v den ředitelského volna přítomen ve školní družině.

V Průhonicích dne 2. května 2022

Mgr. Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy