Mobilní planetárium

V měsíci březnu 2022 měli žáci naší školy možnost zažít výukový program v planetáriu a nemuseli kvůli tomu nikam jezdit. Mobilní planetárium totiž přijelo za námi. Po čtyři dny ho vždy na celou dobu vyučování rozložil přímo v naší tělocvičně lektor společnosti, která zajišťuje pro školy tuto službu.

Každou hodinu mohla jedna třída zažít vleže na žíněnkách promítání vzdělávacího filmu na vnitřní plášť planetární kopule. Díky tvaru planetária byl dojem z projekce velmi plastický, žáci byli přímo součástí filmu.

Jednotlivé třídy si vybraly program obohacující výuku prvouky, přírodovědy, zeměpisu nebo fyziky, který byl doplněn interaktivním výkladem lektora. Vzdělávací filmy se týkaly různých témat, například astronomie pro děti, výprav do vesmíru, ale i do mikrokosmu, významu vody pro život, klimatických změn. Žáci i vyučující program chválili, ocenili možnost zpestřit výuku tímto netradičním moderním způsobem.

Ilona Kaplanová