Adaptační kurz 6. ročníku

Vstup na druhý stupeň představuje pro většinu školáků velkou změnu. V rozvrhu nové předměty, většina z nich vyučována jiným učitelem, ve třídě dosud neznámí spolužáci…

Abychom pomohli žákům všechny tyto změny lépe přijmout, pořádala naše škola již tradičně začátkem školního roku adaptační kurz. V jeho průběhu se letos všechny tři šesté třídy 7. a 8. října 2021 zúčastnily aktivit vedených externími lektory, jejichž cílem bylo, aby se žáci se svými spolužáky i třídními učitelkami vzájemně blíže poznali, zažili společně legraci a vytvořili třídní klima, ve kterém nechybí tolerance, respekt k druhým, vzájemná pomoc, zábava, ale i prostor pro bláznivé nápady.

Třída VI. C si program prvního dne dobrovolně prodloužila až do dalšího, tedy pátečního rána.  A tak si žáci této třídy ve čtvrtek sbalili do školy nejen svačinu, ale i spacák, karimatku, pyžamo, kartáček na zuby a dobroty na páteční snídani.

Během čtvrtečního odpoledne jsme se my všichni z VI. C báječně bavili aktivitami vedenými lektorem Petrem Plavcem, rodičem jednoho žáka této třídy. Bylo nádherné pozorovat a spolu s žáky prožívat záchvaty smíchu, vzájemnou blízkost a radost z pohybu i z hraní nevšedních her a plnění akčních úkolů.  Úžasnou aktivitou bylo vaření večeře, během něhož čtyři týmy připravily dobroty nejen pro sebe, ale i pro třídní učitelku, asistentku a pana lektora. Dospělí vyhodnotili nejlepší polévku i druhý chod.  Po večeři, už za tmy, se žáci vybavení baterkami vydali do areálu školní zahrady plnit noční dobrodružnou hru.

A pak už konečně nastal okamžik, na který se všichni žáci nejvíc těšili – přespání ve škole. Ze tříd vytvořit provizorní ložnice, převléct se do pyžam, vyčistit si zuby, v pyžamech se projít po temných chodbách školy a jít spát … I takovéto zážitky si mohou děti odnášet ze školy. Jsem velice ráda, že jsme jim to mohli umožnit. Adaptační kurz se velice vydařil a my ze VI. C na něj budeme ještě dlouho vzpomínat.

Dagmar Holanová, třídní učitelka VI. C