Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021

Na konci letošního srpna obdržela ZŠ Průhonice z Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání) výsledkovou sestavu žáků školy v testech jednotné přijímací zkoušky 2021 (JPZ)  z českého jazyka a literatury (ČJL) a z matematiky (M). Musíme konstatovat, že výsledky našich žáků u JPZ – zejména z 9. ročníků –  nás velmi mile překvapily.  Naši deváťáci v JPZ  totiž dosáhli  výrazně lepších výsledků, než byl průměr ČR, popř. průměr Středočeského kraje.

Ale buďme konkrétní – z ČJL dosáhli žáci o 7,0 lepšího průměru, v M dokonce o 12,6.

Výsledkovou sestavu dat doplňuje graf, který umožňuje porovnání výsledků žáků naší školy v jednotlivých testech s výsledky JPZ  celé České republiky. Průměrné výsledky žáků v ČR jsou vyznačeny čárkovaně, výsledky jednotlivých žáků naší školy jsou modré tečky a průměrný výsledek našich deváťáků je vyznačen černým křížkem – jak je tedy patrno, jak v ČJL tak v M, je průměrný výsledek našich deváťáků výrazně nad průměrem v ČJL i v M. Z grafu je dále patrné, že několik deváťáků dosáhlo percentilu nad 90, což znamená, že pakliže bychom všechny zkoušku konající  žáky z ČR  seřadili do pomyslné řady od 1 do 100,  naši nejlepší deváťáci by byli v pozici mezi 90 a 100.

Jsme velmi potěšeni, že i přes veškerá úskalí spojená s distančním vzděláváním  se nám podařilo žáky velmi  dobře připravit  k JPZ.  Přejeme si, aby i v budoucích letech  byly  výsledkové sestavy Cermatu  pro  ZŠ Průhonice  stejně pozitivní.

Marie Jaroušková, vyučující M