Září & říjen v I. B

Žáci I. B navštěvují naší školu již dva měsíce. Za tuto krátkou dobu se naučili spoustu nového. Číst slabiky a dokonce již i jednoduchá slova, sčítat i odčítat v oboru 0–7, stavět stavby z kostek a krokovat na krokovacím pásku, rozeznávat stromy listnaté a jehličnaté. Umí krásně malovat i stříhat a dokonce již vyrobili i několik papírových figurek. Největší pokrok, ale vidím při práci ve skupinkách. Děti krásně spolupracují, naslouchají si a respektují se. Ve třídě vládne velmi příjemná atmosféra, a i když je nás opravdu hodně (28 žáků), práce se nám daří. Také díky paní asistence Kláře Niederlové, která svým trpělivým a klidným přístupem nám všem velmi pomáhá.

Žáci již měli některé významné akce.

Překrásná byla přednáška spolku Prales dětem, při které se žáci dozvěděli zábavnou a hravou formou spoustu informací o deštném pralesu a o potřebě jeho ochrany.

Také nás navštívili žáci deváté třídy, kteří si pro prvňáčky připravili Čtenářské dílny. Ty trvaly 2 vyučovací hodiny. Žáci se vzájemně seznámili a povídali si o knížkách a pohádkách. I když jsme po celou dobu, museli mít všichni respirátory, vzhledem ke covidové situaci, všichni jsme si to moc užili a prvňáčci se už teď nemohou dočkat další návštěvy, která snad proběhne po Vánocích a na konci školního roku.

V pondělí 1. 11. mohly děti přijít do školy v maskách. Konala se totiž Halloweenská přehlídka masek organizovaná naším parlamentem. Učit se a být ve třídě plné strašidýlek bylo opravdu kouzelné.

Zkrátka dva měsíce ve škole utekly jako voda a já jen doufám, že budeme moci ve své započaté práci v klidu a zdraví pokračovat.

Martina Mudruňková, třídní učitelka I. B