Přijímací řízení na SŠ (termíny)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia ve školním roce 2021/2022.

Jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:

  • 1. termín: úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022

 Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín: středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou do oborů vzdělání s výučním listem.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 2. ledna do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona.

Do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech

od 15. ledna do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Materiál MŠMT ke stažení zde.

Alena Randusová, výchovná poradkyně