Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

Pro uchazeče o studium na střední škole s talentovou zkouškou je poslední termín pro podání přihlášky 30. listopadu 2021.

Postup:

  1. Žáci odevzdají vyplněný formulář (ke stažení ZDE) výchovné poradkyni A. Randusové nejpozději 22. listopadu 2021. Nenoste do školy jiné tiskopisy nebo předvyplněné přihlášky.
  2. Na základě informací z formuláře škola vytiskne vyplněné přihlášky i s požadovanou klasifikací.
  3. Výchovná poradkyně předá potvrzenou přihlášku žákovi. Zákonní zástupci doplní podpisy a v případě zajistí potvrzení u dětského lékaře.
  4. Následně ji odevzdají na příslušné střední škole.

A. Randusová, výchovná poradkyně