Zahájení školního roku 2021/2022

Ve středu dne 1. září 2021 proběhlo zahájení školního roku 2021/2022. Před školou netrpělivě čekalo 56 nových žáčků doprovázených rodiči, sourozenci i prarodiči.

Prvňáčci byli přivítáni panem starostou Bohumilem Řehákem, paní ředitelkou Ester Santolíkovou Štorkovou, třídními učitelkami Janou Bergerovou a Martinou Mudruňkovou, vychovatelkami školní družiny.

Po slavnostním uvítání se žáci přesunuli do připravených tříd na pavilonu E, kde proběhla jejich první vyučovací hodina. Při ní se děti vzájemně seznámily, prohlédly si třídu, připravené učebnice a pomůcky.

Všichni prvňáčci zvládli svůj vstup do školy velmi dobře a odcházeli domů s úsměvem.

Žákům, rodičům i učitelům přejeme úspěšný školní rok.

Jana Bergerová & Martina Mudruňková, třídní učitelky I. A & I. B