Rozmístění tříd & třídnictví (2021/22)

Ředitelka školy: Mgr. Ester Santolíková Štorková Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 1. stupeň: Mgr. Romana Šilová Pavilon B (1. p.)
Zást. řed. pro 2. stupeň: Mgr. Roman Navrátil Pavilon B (1. p.)
Ekonomka školy: Viktorie Krasnova Pavilon B (1. p.)
Školník: Josef Houlík Pavilon B (suterén)
Sborovna Pavilon B (1. p.)
 

Třídy 1. stupně

I. A: Mgr. Jana Bergerová Pavilon E (přízemí)
I. B: Mgr. Martina Mudruňková Pavilon E (přízemí)
II. A: Mgr. Michaela Kačinetzová Pavilon E (1. p.)
II. B: PaedDr. Kateřina Petrášková Pavilon E (1. p.)
II. C: Mgr. Soňa Svobodová Králová Pavilon E (1. p.)
III. A: Mgr. Lucie Fatrdlová Pavilon D (přízemí)
III. B: Mgr. Alena Fingralová Pavilon D (přízemí)
III. C: Mgr. Ilona Kaplanová Pavilon A (přízemí)
IV. A: Karel Šíma Pavilon A (1. p.)
IV. B: Mgr. Veronika Pöschlová Pavilon A (1. p.)
IV. C: Mgr. Lucie Stuchlíková Pavilon A (1. p.)
V. A: Mgr. Petra Švábíková Pavilon C (1. p.)
V. B: Mgr. Gabriela Kubanová Pavilon C (1. p.)
V. C: Simona Pálová Pavilon C (1. p.)
 

Třídy 2. stupně

VI. A: Mgr. Jana Hanusová Pavilon D (1. p.)
VI. B: Mgr. Iva Chudomelová Pavilon A (přízemí)
VI. C: Mgr. Dagmar Holanová Pavilon A (přízemí)
VII. A: Mgr. Hana Helcl Hoffmannová Pavilon D (přízemí)
VII. B: Ing. Barbora Vošická Pavilon B (přízemí)
VIII. A: Mgr. Světlana Vrbková Pavilon D (1. p.)
VIII. B: Mgr. Lucie Mazurová Pavilon B (1. p.)
IX. A: Mgr. Radka Jílková Pavilon D (1. p.)
IX. B: Mgr. Lukáš Kačinetz Pavilon D (1. p.)
 

Školní družina

I. oddělení: Soňa Smržová Pavilon E (přízemí, třída I. A)
II. oddělení: Tetyana Popyuk Pavilon E (přízemí, třída I. B)
III. oddělení: Anna Žďárová Pavilon E (1. p., třída II. A)
IV. oddělení: Alena Neužilová Pavilon E (1. p., třída II. B)
V. oddělení: Bc. Eva Houlíková Pavilon E (1. p., třída II. C)
VI. oddělení: Mgr. Dana Otradovcová Pavilon D (přízemí, třída III. B)
VII. oddělení: Iva Marvanová Pavilon D (přízemí, třída III. A)