Polední přestávky

Pravidla poledních přestávek

  1. Žáci mohou trávit polední pauzu mimo budovu školy a do školy se vracejí 10 minut před začátkem odpolední výuky.
  2. Žáci mohou trávit polední pauzu pouze pod dohledem vyučujícího v určené učebně.
  3. Žáci nemohou v polední pauze průběžně opouštět školu a opětovně se do ní vracet.
Den Hodina Žáci třídy Dohled Učebna

úterý

(6.) 12.45–13.30 VI. A J. Ságlová VI. C

středa

(6.) 12.45–13.30

VI. B, VII. A, VII. B

M. Kalábek

VI. B

(7.) 13.35–14.20

VIII. A, VIII. B

O. Kašpar

VI. B

čtvrtek

(6.) 12.45–13.30

VI. C

L. Mazurová

V. B

(7.) 13.35–14.20 IX. A, IX. B L. Kačinetz

IX. A

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy