Návrat žáků 6. a 8. ročníku do školy (3. 5. 2021)

Dle informací z médií vláda ČR od 3. května 2021 umožní rotační prezenční výuku žáků 2. stupně.
Jak jsme Vás již informovali, v týdnu od 3. května do průhonické školy začnou chodit žáci 6. a 8. ročníku.

Rozvrh tříd 6. a 8. ročníku platný od 3. května 2021 najdete na stránkách školy (nutno zvolit „PŘÍŠTÍ TÝDEN“): https://zspruhonice.bakalari.cz/timetable/public.

Hlavní rozvrhové změny od 3. května 2021 (sudé týdny):

  • učebna VIII. B se přesouvá do IX. A (1. poschodí pavilonu D),
  • učebna VI. B se přesouvá do VII. A (1. poschodí pavilonu D),
  • přesun třídnických hodin z pátku na čtvrtek (kvůli antigennímu testování),
  • v VI. A a VIII. B třídě přesuny předmětů (čtvrtek–pátek), aby se zabránilo dvojitým hodinám v jeden den.

V pondělí 3. května 2021 proběhne ve všech třídách 6. a 8. ročníku adaptační program s třídními učiteli.

R. Navrátil, zást. řed.