Den Země ve II. C

Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí – 22. dubna probíhá ve více než 193 zemích světa.

Naše třída II. C ho oslavila třídním projektem, jehož cílem bylo podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí. Nejprve jsme zhlédli krátký film s ekologickou tematikou. Děti pak spolupracovaly ve skupinkách, kde se zamýšlely nad tím, jaké lidské jednání naší Zemi škodí. Dotkli jsme se některých závažných ekologických problémů. Děti byly zaskočeny, když se dozvěděly, kolik druhů živočichů a rostlin patří mezi ohrožené. Pak jsme se zamýšleli a společně diskutovali nad tím, co můžeme dělat jako lidé lépe, hodně jsme například trénovali správné třídění odpadu. Na závěr dal každý při společné výtvarné práci naší Zemi svůj osobní slib, co je schopný pro naši planetu udělat.

Ilona Kaplanová, třídní učitelka