Zápis do 1. ročníku – informace k výsledkům

Vážení rodiče,

oficiální výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněn v pátek dne 7. května 2021 na webových stránkách školy a bude také vyvěšen na dveřích hlavního vstupu do školy.

V tuto chvíli Vám můžeme oznámit, že do 1. ročníku ZŠ Průhonice pro školní rok 2021/2022 bude přijato 50 žáků do naplnění konečné kapacity školy (594 žáků) na základě kritérií 1.–4.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

  1. Dítě po odkladu s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Průhonice.
  3. Dítě po odkladu z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky.
  4. Dítě z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky, které má v ZŠ Průhonice sourozence.
  5. Dítě navštěvující Mateřskou školu Průhonice z obcí Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky.

Ve středu dne 5. května 2021 od 16 hodin proběhne losování pořadí náhradníků, kteří budou v případě zájmu přijati do 1. ročníku v situaci, kdy se uvolní kapacita školy. Na losování náhradníků byli pozváni oficiální představitelé obcí Průhonice, Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky a Popovičky. Vzhledem k pandemické situaci umožníme zhlédnout záznam losování případným zájemcům z řad zákonných zástupců.

Výsledek losování oznámíme v pátek dne 7. května 2021 na stránkách školy a vyvěsíme jej na dveřích hlavního vstupu do školy.

V Průhonicích dne 3. května 2021

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy