Uzavření školy KHS Středočeského kraje

Vážení rodiče,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje byla Základní škola Průhonice uzavřena z důvodu výskytu onemocnění covid-19 ve třídách 1. a 2. ročníku a také mezi zaměstnanci školy.

Škola bude uzavřena do 1. března 2021 včetně.

V 1. a 2. ročníku začne od středy dne 24. února 2021 probíhat distanční on-line výuka přes MS Teams. V rozvrhu jsou hodiny vyučované on-line označeny zkratkou DisV (D), hodiny samostudia zkratkou SamS (S). Rozvrh školy je přístupný přes aplikaci Bakaláři, případně přes www školy ZDE.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Ester Santolíková Štorková, ředitelka školy