Informace k provozu školy od 2. 3. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy.

Toto opatření zatím platí do 21. března 2021.

Žáci 1. a 2. tříd tedy pokračují v distanční výuce.

Upozorňujeme, že žáci všech ročníků mají nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny (odběr z okénka, viz informace od vedoucího ŠJ Ing. Martinovského).

V případě technických problémů s on-line výukou/zapůjčení IT techniky se prosím obracejte na pana Miroslava Kalábka (miroslav.kalabek@zspruhonice.cz, mobil 602 520 915).

V případě dotazů či podnětů prosím kontaktujte paní ředitelku Santolíkovou Štorkovou (ester.storkova@zspruhonice.cz, mobil 734 575 366).

Roman Navrátil, zást. řed.