Leden ve školní družině

V novém roce se do školy vrátili žáci prvních a druhých tříd. Když jsme dopovídali o tom, co prožili o Vánocích, pustili jsme se do hovoru a vyrábění k tématu Lidé a zvířata v krajině ledu a sněhu. Přálo nám počasí, takže jsme stavby ze sněhu a ledu nemuseli sledovat jen na obrázcích.

Dne 6. ledna jsme nezapomněli na tři krále. Žáci z některých odděleních odcházeli s korunou na hlavě.

Druhý lednový týden jsme více poznávali Průhonice. Nejedno oddělení se vypravilo na procházku po obci. Žáci se seznámili s infrastrukturou obce. Tvořily se plány a mapky.

Třetí týden bychom rádi vyrazili na ples, ale to nám bohužel stávající situace nedovolila. Tak jsme jen navrhovali šaty a módní doplňky do společnosti, seznamovali se s etiketou a v některých odděleních si připomněli slavností prostíraní stolu.

Poslední lednový týden jsme věnovali dokončení rozdělané práce. Také jsme si připomněli blížící se letní olympiádu a zmínili jsme si různé letní i zimní sporty (třeba při pantomimě).

Dana Otradovcová, vychovatelka ŠD