Doba adventní (III. A)

Doba adventní byla ve III. A třídě ve znamení pospolitosti. Děti prožívaly společně hry, zdobení stromečku, povídání o zázraku v Betlémě a rozbalování dárků. Přejme jim, ať čas, kdy mohou být spolu ve třídě, se opět stane samozřejmostí.

Jana Bergerová, třídní učitelka