Dobročinná sbírka pro Fond Sidus

V měsíci prosinci 2020 se školní družina ZŠ Průhonice opět zapojila do veřejné sbírky vyhlášené Fondem Sidus. Jejím cílem bylo získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v České republice. Žáci se do této akce zapojili nákupem magnetických záložek do knihy.

I přes to, že do školní družiny docházelo méně žáků z důvodu opatřeních spojených s covidem-19, podařilo se na konto Fondu Sidus vybrat a odeslat částku 2 000 Kč. Certifikát o účasti na této veřejné sbírce nám byl zaslán jako projev poděkování.

Eva Houlíková, vedoucí vychovatelka ŠD